Category Archives: блог

Тишината кове светлина

Тихо е в малката стая,
където тя сгушена спи
И пламъче нежно блуждае,
в мрака ухаен трепти.
Шептят тихо детски усмивки,
в кратък миг споделени
И на хиляди малки снежинки
в пламъче ярко стопени.
На леглото до нея лежат
окапали розови храсти
Ароматни все още те спят
и ухаят червени в съня й.
Тя пренася се чиста в Рая,
на кон белоснежен препуска.
Ангел сякаш се носи в безкрая
и бавно живота напуска.

Конница хилядна носи
нейното приказно тяло
Отпуснати, крачетата боси
бялата роба развяват.
Веят се леки косите й-
милиарди сияйни лъчи
Едва изчезват сълзите й
от нейните невинни очи.

Сияние я в миг озарява
очите си бавно притваря.
Вратите свещени огряват я
и пътя за Рая отварят.
Едва тя самотна измъчена
нататък потегля сама.
Там, на Земята, отлъчена
посреща тук своята съдба.
Лицето й от Бога докоснато
изгрява в невинна усмивка
Изящна, от ангели носена
даряват я фини снежинки
На Земята, в малката стая
в тишината потичат сълзи,
А тя се усмихва от Рая
на своята майка в очи.

11.11.2004г.
гр. Пълдин