“April” (Slaff)

Снегът се стопи, а с него и споменът за нас.
Дали съдба или шанс?
Сега не боли, изплаках всичките си сълзи,
разбрах, че било е игра.

Първото слънце стопли и моя ден!
Животът наоколо става все по-зелен!
Каква чудна приказка Господ ни подари!
Нова усмивка ще търся през Април.

Подарих си мечта и повярвах сляпо в нея,
но друго мислела тя.
Онази луна, която светеше само за мен,
навярно била е уличен фенер.

Децата в парка дават ми нова власт,
с пойните птички да надигна глас!
Каква чудна приказка Господ ни подари!
Нова усмивка ще търся през Април.

Наоколо всичко е зелено, вземи го, то е подарено!
Каква чудна приказка Господ ни подари!
Нова усмивка ще търся през Април.