Winner of the ip4all.com contest

CertificateБлагодарение на моя труд “Легално използване на музика в интернет” аз станах един от двама победители в организирания от ip4all.com и IP Bulgaria конкурс по случай Световния ден на Интелектуалната собственост.

Разработката ще бъде публикувана в няколко части на страниците на ip4all.com и ipbasis.com.

Благодаря ви!